Danh sách công ty viễn thông - mã ngành J61

Tìm thấy 1874 doanh nghiệp có mã ngành J61

TRUNG TÂM BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã số thuế: 0315630904
Người đại diện: Từ Lương
Tầng 6 Và Tầng 7, Cao Ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ VĂN LĂNG

Mã số thuế: 4601520924-003
Người đại diện: Phạm Văn Đoan
Số 2, Tổ 9, Phường Chùa Hang, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

UNT THUẾ BƯU ĐIỆN TT TRẠI CAU

Mã số thuế: 4601520924-002
Người đại diện: Phạm Văn Đoan
Số 2, Tổ 9, Phường Chùa Hang, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

UNT THUẾ BƯU ĐIỆN TT SÔNG CẦU

Mã số thuế: 4601520924-001
Người đại diện: Phạm Văn Đoan
Số 2, Tổ 9, Phường Chùa Hang, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801270230
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT - BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mã số thuế: 6000234714-024
Người đại diện: Trương Văn Thành
Số 01 - 03 Đường Nơ Trang Lơng, Phường Tân Tiến, Tp.buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ LIÊN HỒNG

Mã số thuế: 0801314294
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ TIỀN TIẾN

Mã số thuế: 0801314329
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 0801314311
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ GIA XUYÊN

Mã số thuế: 0801314304
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG BÌNH HÀN

Mã số thuế: 0801270350
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG ÁI QUỐC

Mã số thuế: 0801270304
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG NHỊ CHÂU

Mã số thuế: 0801270311
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI

Mã số thuế: 0801270368
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 0801270375
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG QUANG TRUNG

Mã số thuế: 0801270343
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 0801270336
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 0801270329
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO

Mã số thuế: 0801270505
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0801270495
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG HẢI TÂN

Mã số thuế: 0801270512
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG THẠCH KHÔI

Mã số thuế: 0801270470
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ THƯỢNG ĐẠT

Mã số thuế: 0801270488
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG TỨ MINH

Mã số thuế: 0801270424
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 0801270449
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG VIỆT HÒA

Mã số thuế: 0801270417
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ NAM ĐỒNG

Mã số thuế: 0801270294
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ AN THƯỢNG

Mã số thuế: 0801270287
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG TÂN BÌNH

Mã số thuế: 0801270262
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG CẨM THƯỢNG

Mã số thuế: 0801270248
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Số 01 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương