Danh sách công ty trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp - mã ngành A021

Tìm thấy 6 doanh nghiệp có mã ngành A021

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BẢO AN

Mã số thuế: 6001627891
Người đại diện: Trần Bá Dân
Thôn 17, Xã Ea Riêng, Huyện M'đrắk, Đắk Lắk

HTX DỊCH VỤ LÂM NÔNG NGHIỆP XUÂN CHINH

Mã số thuế: 2802576539
Người đại diện: Vi Văn Giới
Xã Xuân Chinh, Xã Xuân Chinh, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN SÔNG CHU

Mã số thuế: 2801878826
Người đại diện: Mai Văn Ghi
Khu 2 - Thị Trấn Thường Xuân, Thị Trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP QUẾ PHƯỚC

Mã số thuế: 4001181155
Người đại diện: Trần Viết Thành
Thôn Đông An, X� Ninh Ph��C, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC TÍN

Mã số thuế: 4300838456
Người đại diện: Nguyễn Thanh Hồng
Thôn Đồng Giữa, Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ LỤC LÂM

Mã số thuế: 5701980074
Người đại diện: Lục Văn Lâm
Thôn Nà Cắp, Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh