Danh sách công ty thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ - mã ngành A02320

Tìm thấy 3 doanh nghiệp có mã ngành A02320

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 118

Mã số thuế: 4800915677
Người đại diện: Nông Văn Hoàn
Nà Nôm, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP VĂN MỊCH

Mã số thuế: 4900842239
Người đại diện: Nông Lệ Thùy
Thôn Nà Ven, Xã Hồng Phong, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HƠÊP TA�C XA� KINH DOANH SA�N XUÂ�T DIÊCH VUÊ TÔ�NG HƠÊP HƯNG THU�Y

Mã số thuế: 5200900078
Người đại diện: Hoa�Ng Văn Hưng
Tô� Dân Phô� Sô� 2, Thị Trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái