Danh sách công ty sản xuất giống lợn - mã ngành A01451

Tìm thấy 4 doanh nghiệp có mã ngành A01451

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU

Mã số thuế: 2601037720
Người đại diện: Đinh Thị Duyên
Thống Nhất, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 5500582193
Người đại diện: Lò Văn Xiên
Bản Kềm, Xã Chiềng Ngần, Thành Phố Sơn La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ LÂM NÔNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẾ QUYỀN

Mã số thuế: 4001177864
Người đại diện: Trần Thị Nguyên
Thôn Phước Định, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MĂNG TÂY XANH LỢI HẢI

Mã số thuế: 4500627029
Người đại diện: Vũ Mạnh Hoàn
Kiền Kiền 1, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận