Danh sách công ty nuôi thủy sản khác - mã ngành A03213

Tìm thấy 7 doanh nghiệp có mã ngành A03213

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 2100669856
Người đại diện: Dương Văn Điện
Ấp Năm, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẮK WƠK YỐP

Mã số thuế: 6101252149
Người đại diện: Hà Văn Định
Thôn Đắk Wơk Yốp, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

HTX NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MỘC BẮC

Mã số thuế: 0700821058
Người đại diện: Nguyễn Văn An
Yên Từ, Xã Mộc Bắc, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam

HTX KINH DOANH DV NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUẢNG HÒA

Mã số thuế: 3101056237
Người đại diện: Ngô Long Hiệu
Thanh Tân, Xã Quảng Hòa, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BÌNH HẢI

Mã số thuế: 3200676016
Người đại diện: Nguyễn Hồng Lĩnh
Bình Hải, Xã Phong Bình, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM - THỦY HẢI SẢN BÌNH MINH

Mã số thuế: 4001204765
Người đại diện: Trương Công Bảy
Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI CÁ LỒNG TÂN MINH

Mã số thuế: 4900838112
Người đại diện: Triệu Văn Vượng
Nhà Văn Hóa Phố Tân Minh, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn