Danh sách công ty hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác - mã ngành K643

Tìm thấy 2 doanh nghiệp có mã ngành K643

QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401056617
Người đại diện: Hồ Quang Đệ
48 Lê Duẩn, Phường 7, Tp Tuy Hoà, Phú Yên

QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402118388
Người đại diện: Bùi Thanh Song
Số 12-14, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp