Danh sách công ty hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây - mã ngành J61201

Tìm thấy 14 doanh nghiệp có mã ngành J61201

CỬA HÀNG VIETTEL ĐỒNG TÂM - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-515
Người đại diện: Lê Anh Đức
Số Nhà 232, Tổ 2B, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL THỊ XÃ NGHĨA LỘ - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-516
Người đại diện: Nguyễn Việt Hùng
Số 275, Tổ 10, Phường Trung Tâm, Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL MÙ CANG CHẢI - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-514
Người đại diện: .
Tổ 3, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CỬA HÀNG VIETTEL 2 HUYỆN YÊN BÌNH - VIETTEL YÊN BÁI - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-513
Người đại diện: Trần Thị Ngọc Anh
Khu 1, Thị Trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL VĂN CHẤN - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-511
Người đại diện: .
Bản Phiêng 1, Thị Trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL TRẤN YÊN - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-508
Người đại diện: Phí Khắc Liêm
Khu 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL THÀNH PHỐ YÊN BÁI - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-512
Người đại diện: Đặng Ngọc Cường
Tổ 75B, Phường Nguyễn Thái Học, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL YÊN BÌNH - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-505
Người đại diện: Hà Quốc Khánh
Tổ 13, Thị Trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL VĂN YÊN - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-507
Người đại diện: Trần Ngọc Linh
Số 196, Khu Phố 2, Thị Trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CỬA HÀNG VIETEL THÁC BÀ - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-510
Người đại diện: Phạm Mạnh Hùng
Khu 1, Thị Trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL LỤC YÊN - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-506
Người đại diện: Lương Hùng Mạnh
Tổ 10, Thị Trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRUNG TÂM VIETTEL TRẠM TẤU - CHI NHÁNH VIETTEL YÊN BÁI - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mã số thuế: 0100109106-509
Người đại diện: .
Số 75, Khu 2, Thị Trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TOMATO

Mã số thuế: 5100465907
Người đại diện: Bùi Bạch Hệ
Sn 85-Tt Việt Quang, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HÒA HIỆP

Mã số thuế: 2001297540
Người đại diện: Nguyễn Minh Luân
Ấp Cái Đôi Nhỏ, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau