Danh sách công ty hoạt động của công đoàn - mã ngành S942

Tìm thấy 6 doanh nghiệp có mã ngành S942

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 4500646060
Người đại diện: Nguyễn Văn Tổng
Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Ninh Thuận

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM

Mã số thuế: 6100160216
Người đại diện: Rơ Chăm Long
166 U Rê, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400095367-001
Người đại diện: Đặng Hồng Niên
Số 100, Tdp 1, Phường Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM

Mã số thuế: 6100160216-002
Người đại diện: Lê Đức
145 Urê, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

NHA� VĂN HO�A LAO ĐÔÊNG TI�NH KON TUM

Mã số thuế: 6100160216-004
Người đại diện: Nguyễn Văn Quyết
309 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP NINH SƠN

Mã số thuế: 4500644200
Người đại diện: Nguyễn Đình Thuận
Lương Giang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận