Danh sách công ty hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế bộ/ngành - mã ngành Q86102

Tìm thấy 336 doanh nghiệp có mã ngành Q86102

BỆNH XÁ SƯ ĐOÀN 9/QUÂN ĐOÀN 4

Mã số thuế: 0314136308
Người đại diện: Vũ Khánh Toàn
Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

TRẠM Y TẾ XÃ HÒA TỊNH

Mã số thuế: 1501082301
Người đại diện: Nguyễn Thị Liên Hương
Thiềng Long 1, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200974546
Người đại diện: Phạm Văn Trữ
Số 154 Tiểu Khu Tân Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

PHÒNG Y TẾ HUYỆN CAI LẬY

Mã số thuế: 1200337122
Người đại diện:
Ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN NGHĨA

Mã số thuế: 1801300328
Người đại diện: Mai Thanh Trang
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Cần Thơ

CTY TNHH PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NAM HOA

Mã số thuế: 0302425792
Người đại diện: Văn Thị Hay
333B Minh Phụng P.02, Phường 2, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ QUÍ

Mã số thuế: 1200337122-018
Người đại diện:
Ấp Phú Hưng- Xã Phú Quí, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ THÀNH BẮC

Mã số thuế: 1200337122-014
Người đại diện:
Ấp 5, Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 1200337122-011
Người đại diện:
Ấp Bình Tịnh Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1200337122-008
Người đại diện:
Ấp 5, Tân Bình, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 1200337122-006
Người đại diện:
Ấp Hiệp Nhơn -Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ AN

Mã số thuế: 1200337122-021
Người đại diện:
Ấp 2, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ LONG TIÊN

Mã số thuế: 1200337122-019
Người đại diện:
Ấp Mỹ Lương Xã Long Tiên, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NHUẬN

Mã số thuế: 1200337122-022
Người đại diện:
Ấp Phú Tiểu -Xã Phú Nhuận, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1200337122-010
Người đại diện:
Ấp Mỹ Phú- Xã Mỹ Hạnh Đông, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI

Mã số thuế: 1200337122-007
Người đại diện:
Ấp Tân Thạnh -Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ NGŨ HIỆP

Mã số thuế: 1200337122-004
Người đại diện:
Ấp Hoà Hảo -Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ THANH HOÀ

Mã số thuế: 1200337122-023
Người đại diện:
Ấp Thanh Hiệp -Xã Thanh Hoà, Xã Thanh Hoà, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHƯỚC TÂY

Mã số thuế: 1200337122-017
Người đại diện:
Ấp Rạch Bắc, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM SƠN

Mã số thuế: 1200337122-002
Người đại diện:
Ấp 2, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ LONG KHÁNH

Mã số thuế: 1200337122-026
Người đại diện:
Ấp Phú Hưng Xã Long Khánh, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1200337122-001
Người đại diện:
Ấp Mỹ Hoà Xã Mỹ Hạnh Trung, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ NHỊ QUÍ

Mã số thuế: 1200337122-012
Người đại diện:
Ấp Quí Thành Xã Nhị Quí Cai Lậy, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ LONG

Mã số thuế: 1200337122-016
Người đại diện:
Ấp Mỹ Hội Xã Mỹ Long, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ HỘI XUÂN

Mã số thuế: 1200337122-025
Người đại diện:
Ấp Hội Trí Xã Hội Xuân, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ NHỊ MỸ

Mã số thuế: 1200337122-013
Người đại diện:
Ấp Mỹ Lợi -Xã Nhị Mỹ, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHONG

Mã số thuế: 1200337122-020
Người đại diện:
Ấp Tân Bường B, Xã Tân Phong, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1200337122-009
Người đại diện:
Ấp Tân An, Xã Tân Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ TAM BÌNH

Mã số thuế: 1200337122-024
Người đại diện:
Ấp Bình Thuận - Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ THÀNH NAM

Mã số thuế: 1200337122-003
Người đại diện:
Ấp 06 Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang