Công ty cá nhân thu nhập cao

Tìm thấy 23 doanh nghiệp

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000309301
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ( THỊ XÃ TUYÊN QUANG )

Mã số thuế: 5000306300
Người đại diện:
Tổ 29, Phường Tân Quang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306290
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306283
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306276
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN (ĐƠN VỊ NỘP HỘ)

Mã số thuế: 5000306269
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306251
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG AN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306244
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306237
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HUYỆN UỶ HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306212
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306195
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306188
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

BƯU ĐIỆN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306156
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306124
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên ,, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HUYỆN ĐOÀN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306075
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

BAN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306050
Người đại diện:
Khu Tân Tiến, Thị Trấn Tân Yên ., Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306029
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000305995
Người đại diện:
Khu Tân Bắc, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000305949
Người đại diện:
Khu Tân Bắc, Thị Trấn Tân Yên ., Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MIRAMAR (TNCN)

Mã số thuế: 1700453913
Người đại diện:
Bãi Xép, Ấp Ông Lang -Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CHI NHÁNH CTY TNHH TÀU CAO TỐC KG (TNCN)

Mã số thuế: 1700445912
Người đại diện:
Số 14 Tự Do - Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang

PHẠM LÊ MINH TUÂN

Mã số thuế: 0401457749
Người đại diện:
Tổ 62, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000305963
Người đại diện:
Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang